Day

април 28, 2021

ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2021
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2021

Ива Досева. Ранновизантийски капители от Епископската базилика на Филипопол Александра Ф. Трифонова. Икона на св. Анастасия Фармаколитрия с осем житийни сцени от...
Виж още