25 юни 2019

Международен симпозиум „Виртуозността от Барока до 21 век“

В рамките на Международния музикален фестивал Варненско лято, от 27 до 29 юни 2019 г., ще се проведе Международният симпозиум Виртуозността от Барока до 21 век, организиран по финансирания от Фонд Научни изследвания проект Съвременна музикална композиция, теория и философия, с ръководител проф. д. изк. Милена Божикова. Лектори и модератори ще бъдат проф. д-р Ангелина Петрова и проф. д. изк. Кристина Япова от Института за изследване на изкуствата и други членове на научния колетив на проекта. Симпозиумът ще бъде придружен с богата музикална програма.