3 дек 2015

Представяне на книгата на Надежда Маринчевска

novina 211.30 ч. в зала „Пловдив“ на новотел „Пловдив“, 4 декември  (петък) 2015 г.

В рамките на 22-то издание на Фестивала на българското документално и анимационно кино „Златният ритон”, Пловдив, ще бъде представена книгата на проф. Надежда Маринчевска „Анимационните хибриди“. Монографията разглежда смесването на видове, жанрове и филмови кодове в нови екранни форми – една от най-съществените черти на съвременния филмов процес. Анимацията е най-гъвкавата творческа форма на новия век, която прониква както в игралното, така и в документалното кино. Изследването е изградено върху тезата, че именно специфичните особености на анимационната изразност са основа и двигател на нови типове хибридност. Анализът е фокусиран върху промените, които настъпват във филмовия език в резултат на тази хибридизация в дигиталната епоха. Книгата предлага нов поглед към отношението „реално-фантазно“ в киното, а също така разглежда въпроса за „документалната анимация“ като нов тип представяне на достоверния факт.