5 дек 2015

Излезе от печат „Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук“

Screen Shot 2015-12-05 at 11.14.42 Излезе от печат „Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук“ – извънреден брой на списание „Българско музикознание“, с който ИИИзк чества 100-годишнината от рождението на една от най-крупните и ярки фигури в българската музикална фолклористика.

Изданието свързва книгата „Музикално-фолклорни диалекти в България“ със звука, който стои зад нея (като теренен опит) и в нея (като дешифрации). Този звук за днешната публика е непознат и неизвестен.

В компактдиска са представени над 200 теренни записа. Чрез тях читателите могат да се докоснат до музиката, която Елена Стоин е чувала, пишейки своя централен труд, и до малка част от богатствата на нашия Музикалнофолклорен архив.

Проектът е подготвен от екип в състав: Горица Найденова – съставител на диска и автор на текста; Мария Кумичин и Диана Данова-Дамянова – изготвяне на архивните справки, дигитализация и описване на аудиоматериалите от всички обработени за проекта ленти и подбор на материалите от хартиения архив; Александър Нушев – финална аудиообработка на селектираните примери.

ISBN 978-954-8594-56-1

 

Screen Shot 2015-12-05 at 11.14.53

Screen Shot 2015-12-05 at 11.15.01