21 окт 2019

Семинар „Поклонничество и изкуство“

СЕМИНАР-МАРКО-КАТИЧНа 29 октомври 2019 г., 11,00 ч. в Института за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, зала 1, Марко Катич от Философския факултет на Белградския университет ще представи лекция на тема „Йерусалимии – хаджии, иконописци и пазарът на икони в Йерусалим през 18 и 19 в.“
Лекцията е в рамките на семинара „Поклонничество и изкуство“, който се организира по проект „Молитвени пътувания на българите през 18 и 19 в.“