16 окт 2019

Учени от Института за изследване на изкуствата участват в конференция за Дичо Зограф

На 1Дичо Зограф7 и 18 октомври 2019 г. в Скопие се провежда научна конференция, посветена на 200-годишнината на Дичо Зограф. От Института за изследване на изкуствата с доклади ще вземат участие чл.-кор. проф. д.изк. Иванка Гергова, доц. д-р Александър Куюмджиев, доц. д-р Ралица Русева, доц. д-р Иван Ванев, гл.ас. д-р Майя Захариева, Дарина Бойкина.
Програма на конференцията:
ФИН pokana za sobir – kulturno nasledstvo