2 дек 2019

Концептът „нова звукова сетивност“ – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов

Корица 1София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2019. 240 с.
 

Заглавие: Концептът „нова звукова сетивност“ – творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов
Автор: Елисавета Вълчинова-Чендова
ISBN: 978-954-8594-82-0
Година: 2019
Категория: монография
Свали: Е.Вълчинова-Анотация книга 2019