6 дек 2019

Християнска криптография: Функционална типология на криптограмите в православното изкуство

Християнска криптография-титулDE ARTIBUS MONOGRAPHIАE е поредица на Института за изследване на изкуствата при Българска академия на науките, която представя монографични изследвания на сътрудници на Института. Томовете от поредицата илюстрират актуалната проблематика, над която работят учените. Текстовете са реализирани в рамките на научния план, съгласно който се провеждат изследвания, рецензирани са и са одобрени от Научния съвет. 
Мнографията "Християнска криптография" на Емануел Мутафов (сектор "Изобразителни изкуства") е приета и препоръчана за печат от Научния съвет през 2009г. 

Заглавие: Християнска криптография: Функционална типология на криптограмите в православното изкуство
Автор: Емануел Мутафов
ISBN: 978-9548594-80-6
Брой: №1
Година: 2019
Категория: монография
Свали: Християнска криптография