9 дек 2019

Изкуството в Европа: модели и идентичности

Тематичният сборник „Изкуството в Европа: модели и идентичности“ обхваща доклади, разглеждащи проблематика като визуалното в театъра и въпроса за идентичността; изобразителното изкуство в европейски контекст и диалога на националното с универсалното; идеята за националното и транснационалното и културните взаимодействия в музиката; модели и идентичности в балканското и европейското кино и т.н.

 

Заглавие: Изкуството в Европа: модели и идентичности
ISBN: 978-954-8594-78-3
ISSN: 1313-2342
Година: 2019
Категория: сборник