9 дек 2019

КОРПУС НА СТЕНОПИСИТЕ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ΧΙΧ ВЕК В БЪЛГАРИЯ

Corpus-Cover-1-siteНовият корпус  се появява в резултат на извършените научни изследвания върху стенописната програма на църкви в съвременна България от първата половина на  ΧΙΧ век от колектив от специалисти на Института за изследване на изкуствата – БАН и сътрудници от университети и музеи в страната. Обемното издание (900 стр., 1200 снимки от паметниците) е крайният резултат от проект, който се реализира за 3-годишен период с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката.  Съдържанието на Корпуса включва 52 стенописни паметника, представени като отделни корпусни единици. В увода към изданието, под формата на обща научна студия, са представени още над 40 храма със стенописи. В регистъра на църквите се предоставя систематизирана информация за стенописните паметници, изписани от даден зограф, с цел да бъде улеснен читателят, търсещ данни за творчеството на определен майстор. Изданието също има събрана библиография, иконографски двуезичен индекс (български и английски), за да улесни и чуждестранните специалисти в търсенето на определен сюжет или образ на светец.
Изданието е част от поредицата Корпуси на сектор "Изобразителни изкуства", посветена на стенописната украса по нашите земи от предмодерната епоха; базира се на досега натрупания опит; представлява най-обемистия труд до момента и в съдържанието си добавя редица нововъведения във формата за представянето на паметниците. Новият корпус е посветен на 80-годишния юбилей на чл.-кор. проф. Елка Бакалова.

Заглавие: Корпус на стенописите от първата половина на ΧΙΧ век в България
ISBN: 978-954-8594-73-8
Година: 2018
Категория: сборник