9 дек 2019

Римска идеална скулптура от България

Скулптура-сайт„Римска идеална скулптура от България“ на гл.ас. д-р Марина Колева е монография, която изследва паметниците на римската идеална скулптура от провинциите Долна Мизия и Тракия на днешната територия на България, като акцентът в нея е копирането, практика, характерна за римското изкуство и допринасяща за определенето на същността му.

Заглавие: Римска идеална скулптура от България
Автор: Марина Колева
ISBN: 978-954-8594-68-4
Година: 2017
Категория: монография