9 дек 2019

Българският театър след 1989 и новата британска драма

Kniga_koritzaКнигата на проф. д.изк. Камелия Николова „Българският театър след 1989 и новата британска драма” е второ преработено издание. То е предизвикано от бързото изчерпване на книгата след публикуването й през 2013 г. При появата й преди пет години тя е първото монографично историко-теоретично изследване на развитието на съвременния български театър, което е и едно от обясненията за проявения към нея силен читателски интерес. Книгата разглежда основните процеси, периоди, тенденции, формации и фигури в театралната практика в страната в годините на политическия и културен преход веднъж като самостоятелен обект и втори път – през конкретен фокус: рецепцията на новата британска драма в България в първите две десетилетия след политическата промяна. Второто издание в обем от 455 страници и 60 илюстрации запазва изцяло съдържанието на първото като акцентира по-отчетливо върху анализа на съвременния български театър.
Заглавие: Българският театър след 1989 и новата британска драма
Автор: Камелия Николова
ISBN: 978-954-8594-72-1
Година: 2018
Категория: монография