19 дек 2019

Църквата РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО в Берковица

I.-GergovaКнигата е плод на повече от 35 години системно и целенасочено събиране, проучване и документиране на берковските църкви. Представен е изчерпателен анализ на факти от историята на берковския храм „Рождество Богородично“, както и пространно изследване на миналото на Берковската епархия, разкрити се неизвестни досега факти за църквата. Монографията е издание на Института за изследване на изкуствата.

Заглавие: Църквата РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО в Берковица
Автор: Иванка Гергова
ISBN: 978-954-8594-62-2
Година: 2016
Категория: монография