19 дек 2019

Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог

165107_bПреди повече от 60 години най-старата и значителна българска музейна институция – Софийският народен музей е трансформиран в Археологически музей към БАН, който наследява както неговата сграда, така и фондовете му. Новият музей има различен профил и задачи и постепенно прехвърля редица експонати на други музейни институции. Но все още в него се пазят, почти забравени, повечето никога не излизали от депо, около хиляда произведения на църковното изкуство, събирани от Народния музей по идея и с усилията на големите български учени А.Протич, Кр.Миятев, Б.Филов, Ас.Василев, Н.Мавродинов.
Обхванатият в каталога материал съдържа произведения, създавани за православната църква и за християнския дом. Включени са и стенописите, свалени от стените на две гробници от Софийския некропол.
Каталожният материал е организиран в раздели според спецификата му, като във всеки раздел е спазен, доколкото е възможно, хронологичен принцип. За всеки предмет са посочени всички данни, с които се разполага. Главен източник са старите инвентарни книги на Народния музей и по-късните описи, чиито данни са проверени. Големият брой на обхванатите в каталога произведения прави невъзможно репродуцирането на всяко от тях. За илюстриране са подбрани предимно непубликувани произведения в добро състояние и с висока художествена и научна стойност, които дават представа за цялото разнообразие на колекцията.

Заглавие: „Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог“
Автор: Иванка Гергова, Йордан Гатев, Иван Ванев
ISBN: 978-954-322-499-9
Година: 2012
Категория: каталог