17 фев 2020

Българският XX век в изкуствата и културата

1 Korica BG XX BG.FinalИзлезе от печат в две отделни книги на български и на английски език изданието на Института за изследване на изкуствата „Българският XX век в изкуствата и културата”. То е резултат от колективен интердисциплинарен проект, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“. Автори на книгата са  Ингеборг Братоева-Даракчиева, Ирина Генова, Клер Леви, Йоана Спасова-Дикова, Теодора Стоилова-Дончева, Стела Ташева и Елка Трайкова.  Изследването има за цел да представи обобщен исторически поглед към хода и битието на изкуствата в България през ХХ век. Откроени са специфични, но и общи, паралелни интелектуални и художествени процеси, наблюдавани в полето на литературата, театъра, музиката, киното, визуалните изкуства и архитектурата. Акцентът е поставен върху явления, свързани с модернизацията на българската култура и мястото ѝ в контекста на гъвкавите, динамични културни измерения на съвременна Европа. Текстовете са структурирани в три части: „Под знака на модерна Европа (1878–1944), „Метаморфози на модерността“ (1945–1989), „Предизвикателства по време на преход“ (1989–2000). Разцепването на периода по тематични полета създава удобството по-ярко да бъдат очертани акцентите върху  различни „аспекти на промяната“ в развитието на дадено изкуство и неговите специфични рефлексии от гледна точка на личностната и общностната идентичност, анализирани в синхронен или диахронен план. Маркирането на подобни „пресечни“ ядра (времеви, социокултурни, институционални, жанрови и пр.), следвайки мозаечно-хронологичен принцип, е условно и провокативно спрямо традиционната представа за развойните тенденции в българската култура през изминалия век. Изданието е богато илюстрирано и разполага с обширна библиография. Предназначено е за широк кръг читатели.
 

Заглавие: Българският XX век в изкуствата и културата
Автор: Ингеборг Братоева-Даракчиева, Ирина Генова, Клер Леви, Йоана Спасова-Дикова, Теодора Стоилова-Дончева, Стела Ташева и Елка Трайкова
ISBN: Българска версия: ISBN: 978-954-8594-76-9; Английска версия: ISBN: 978-954-8594-77-6
Година: 2019
Категория: сборник