18 фев 2020

Знанието за музиката: Исторически рефлексии, философски перспективи

KYapova_Korica_ZnanietoВъпросът, около който се разгръща изложението на тази книга, е „какво е това музика”. В историята той е получавал различни отговори, влизащи в преки и задочни спорове. Както в споровете, така и във всеки от отговорите се съдържат значими философски перспективи. Едни от тях са се развили във времето, други са били изоставени в името на нови, трети са претърпели естествена забрава. Настоящият първи том от предвидения двутомник се опитва да ги проследи, като
• отправя поглед назад, към епохите на Античността, Средновековието и Новото време (до ХVІІ в.), за да открие мисловни посоки, отправени напред    
• дава думата на автори, открили и изказали за първи път значими идеи за музиката, привеждайки откъси от техни основни съчинения
• реконструира методологически общата картина на музикалното знание чрез въвеждане на такива противостояния като взиране вслушване в музиката, средновековна хуманизацияренесансов хуманизъм и др.
• оглежда във възможно най-много аспекти отношението между музика и философия – сложно, нееднозначно, отдавна забравило защо Платон, един от създателите му, е нарекъл философията „най-висша музика”.

Заглавие: Знанието за музиката: Исторически рефлексии, философски перспективи
Автор: Кристина Япова
ISBN: 978-954-8594-84-4
Брой: Том 1
Година: 2020