18 авг 2020

Йоана Спасова от сектор Театър е част от екипа на проект по Еразъм+ (Жан Моне) 2020

Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от сектор Театър на Институт за изследване на изкуствата – БАН е част от екипа на проект: „Европейският модернизъм в изпълнителските изкуства и теории. Фигури, процеси. Практики през ХХ век“ (EMPATH). Проектът спечели финансиране по програмата на Европейска комисия – Еразъм+ – Жан Моне, дейности 2020 – Модули, Катедри, Центрове за върхови постижения (EAC / A02 / 2019)  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/jean-monnet-activities-2020_en Водеща организация е Югозападен университет „Неофит Рилски“.