20 авг 2020

Излезе от печат монографията на Маргарита Куюмджиева „Ликът на Бога. Изображенията на Света Троица в православното изкуство“

М. Куюмджиева книгаИзлезе от печат монографията на доц. д-р Маргарита Куюмджиева „Ликът на Бога. Изображенията на Света Троица в православното изкуство“. Монографията проследява възникването и развитието на системата от образи, която православието използва, за да онагледи доктрината за Света Троица. Какъв е произходът на тези изображения, кои са основните модели, какво е тяхното конкретно значение в стенописите на православните църкви, какви са механизмите за тяхното разпространение, до каква степен и в какъв период определено западно влияние би могло да се разглежда като част от тяхната история – това е кръгът от проблеми, дискутирани в текста. По същество настоящото изследване е пътешествие през вековете в един отдалечен от съвременността образен свят, формиран от сложна система от възгледи за възможните образи на Бога, с цел да се доближим и да разберем по-добре онова, което сме наследили в православната традиция. Страници от книгата: Ликът на Бога