3 сеп 2020

Сборник „Мотиви. Модели. Ескизи“

Art Readings_2019_New Art Module_Cover-1Сборникът с текстове от ежегодната конференция на Института за изследване на изкуствата на БАН „Изкуствоведски четения 2019“ е вече достъпен онлайн ТУК. Той събира докладите на учените от модул „Ново изкуство“, обединени под заглавието „Мотиви. Модели. Ескизи“.

В него авторите изследват креативните практики, които предхождат появата на произведението на изкуството и начините, по които се материализира творческата идея в процеса на работа. Със сборникът научни доклади от конференцията през 2019 г. модул „Ново изкуство“ си поставя  за цел да изведе на преден план и да дискутира спектъра от подготвителни подходи и техники в отделните изкуства.

В конференцията „Изкуствоведски четения 2019 – Мотиви. Модели. Ескизи“ участваха над 70 учени от България, Англия, Сърбия, Хърватия, Германия, Израел, Турция, Украйна, които представиха доклади от различни области на съвременното изкуство – театър, музика, кино, архитектура.