30 окт 2020

Чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева с награда на БАН по случай Деня на народните будители

Чл. – кор. проф. Светлана Куюмджиева е носител на Наградата за изключително значима монография от национално значение за книгата си The Hymnographic Book of Tropologion: Sources, Liturgy and Chant Repertory. Routledge, London-New York, 2018, 184 p. ISBN 978-1-13-829781-4.
В монографията са включени проучвания на Трополога, една от най-ранните химнографски богослужебни книги на Източната християнска църква, съдържаща песенен репертоар за целогодишния богослужебен празничен кръг. Въведени са в научен оборот над 15 ръкописа от VІІІ/ІХ до ХІІІ в. на гръцки, грузински, сирийски и арменски език. Работата с изворите показва, че Тропологът е бил универсалната химнографска книга на Източната църква, разпространена в целия източен християнски свят и в Южна Италия, и е бил в употреба до XII в. Приведени са аргументи, че такава книга е имало и на старобългарски език, че по нея са служили светите братя Кирил и Методий, и че това е химнографската книга, разработена по-нататък от техните ученици в България.
Наградата е присъдена по случай Деня на народните будители, 1 ноември от Управителният съвет на БАН в категория Значими монографии от национално значение.