19 яну 2021

Излезе от печат сборникът „Пътешествия“, модул „Старо изкуство“, Изкуствоведски четения 2020

Cover_Old Art_2020_Journeys_
Излезе от печат годишният тематичен сборник от международната научна конференция на Института за изследване на изкуствата на БАН – Изкуствоведски четения 2020, модул „Старо изкуство“.

Изданието събира докладите от провелата се през 2020 година конференция под наслов „Пътешествия“, посветена на пътуването като явление и неговото отражение в изкуството и културата.

Статиите, публикувани в него, представят в широк времеви и пространствен диапазон научни изследвания на учени от България, Гърция, Румъния, Русия, Ливан, Сърбия.