20 яну 2021

Конкурс за редактор в Информационния и издателски център на ИИИзк-БАН

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за редактор в Информационния и издателски център.
Изискване към кандидатите е да имат филологическо образование или опит в редакцията на текстове. Конкурсът ще се проведе под формата на събеседване. 
Необходими документи: заявка за участие в конкурса (свободен текст), придружена от кратка автобиография.

Моля, изпращайте заявките си на следния имейл адрес: infoartstudies@gmail.com 

Краен срок за изпращане на заявления за участие в конкурса: 25.02.2021 г.