21 дек 2015

Балкански идентитет/и

Излезе от печат сборникът „Балкански идентитет/и” в рамките на съвместния проект между БАН и Македонската академия на науките (МАНУ) с координатори проф. д.изк. Милена Божикова и акад. Катица Кулавкова – съставители и редактори на сборника.
В него са включени текстове, представени на съвместната интердисциплинарна конференция в Скопие през 2014 г. Като издание на МАНУ, сборникът излиза с две корици – със съдействието на Отдела за лингвистика и литературна наука. През януари 2016 г. предстои да бъде публикуван и със самостоятелна корица, като етап от общия проект между БАН и МАНУ. Сред авторите в сборника са следните представители на БАН: проф. д.изк. Нина Димитрова, д-р Христина Амбарева, д-р Марияна Стамова, докторант Иван Янакиев, проф. д.изк. Милена Божикова. Освен тях са включени проф. Мирослава Кортенска и д-р Гергана Тонкова.
Планира сe подготовката и издаването на втори сборник по проекта.

KORICA PRILOZI MANU1    IDENTITETI-FINAL-probna