27 яну 2021

Инструменталните концерти на международно признатия композитор Георги Арнаудов събрани и проучени в книга

Book Cover„Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: сюрреалистични препрочити на музикалната история“  на доц. Илия Граматиков е музикологично изследване на творчеството на изтъкнатия български композитор с международна известност Георги Арнаудов, чиито произведения звучат на престижни сцени по цял свят – от Китай до Канада.

Това е първа по рода си многоаспектна разработка, проблематизираща композиционните решения на Арнаудов в концертния жанр с акцент върху зрелите му концертни опуси, писани след 2007 година. В нея изследваните обекти са положени в максимално широк исторически хоризонт, разгърнат от епохата на зараждане на кончертатния тип композиционно мислене (преходния период на прага на ранния барок) до наши дни, с цел извеждане на специфичните характеристики на Арнаудовото тълкуване на жанра. Анализираните музикални опуси са положени в съответния им културен контекст чрез прокарване на смислови връзки с образци на изобразителното изкуство, литературни произведения и типични за други изкуства творчески практики. В изследването са предложени изследователска стратегия и музикологичен подход, съответни и релевантни на творческите интенции на композитора, както и на художествените особености на произведенията. Изведена е цялостна концепция за зрелия стил на автора както върху примера на основните обекти на изследване, така и върху други негови творби, анализирани на различни равнища и приведени като допълнителна аргументация към предложените тези. Въведен е понятиен апарат, назоваващ, типологизиращ и характеризиращ зрелия стил на автора, особеностите на индивидуалната му композиционна техника и спецификите на звуковата тъкан в творбите му.

Текстът е разработен в рамките на тригодишния изследователски проект „Съвременна музикална композиция, теория и философия”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката, и се издава от Института за изследване на изкуствата на БАН.

Научен редактор на изследването е изтъкнатият музиколог проф. д-р Наташа Япова – автор на многобройни разработки (книги, статии, учебни пособия и др.) и дългогодишен преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Коректор на текста е Пенка Камова.

Цялостният художествен проект на луксозното първо издание на книгата е дело на Ясен Панов. Той изготвя както графичния дизайн, така и над 250 специално направени за изданието илюстрации – колажи. Техният основен замисъл е да бъдат в непрестанен диалог с текста. Нещо повече – да дават визуален образ както на отделни ключови за изследването идеи, така и на духа на Арнаудовата музика.

В официалното благотворително представяне на книгата в рамките на 51-вия Международен фестивал „Софийски музикални седмици“ бяха събрани средства за подпомагането на ателие „Прегърни ме“. Инициативата е насочена към лишени от родителска грижа деца и младежи, на които се дава възможността да се докоснат до света на изкуството, да развиват своите творчески заложби, да получат шанс за по-добър живот.