22 фев 2021

Втори том на Изкуствоведски четения 2020 излезе от печат

Cover_Novo_2020_web

Втори том на Изкуствоведски четения 2020, модул „Ново изкуство“ – „Пътешествия“ излезе от печат. Сборникът събира докладите на учените, участвали в eжегодната международна специализирана конференция на Института за изследване на изкуствата на БАН.

Текстовете изследват различните интерпретации на пътуването – в съвременното изкуство, представено чрез различни артитстични практики, жанрове и творби. Те биха могли да бъдат както физически – придвижване от едно място до друго, така и свързани с процеса на творчество, духовни пътувания, символични, които изследват личното преживяване и търсенето на иденичността.

Участниците са изследователи от различни хуманитарни области като история на изкуството, теория и история на архитектурата, музикология, драма и театър, кино, културология, фолклор и други.