23 мар 2021

Седма младежка научна конференция Изкуство и контекст (3 и 4 юни 2021 г.)

Document2.qxdПрез 2021 г. Институтът за изследване на изкуствата – БАН организира Седмата младежка научна конференция Изкуство и контекст, проведена за първи път през 2000 г.

Поканени за участие са докторанти и млади учени, чиито научни интереси са в областта на изследването на изкуствата. Темата Изкуство и контекст е широка и предоставя възможност на младите изследователите на всички видове изкуства и периоди да споделят най-новите си проучвания,  научни проблеми и виждания.

За участие в конференцията са необходими: заглавие на предлагания доклад; резюме на доклада (до 1 стр.) и кратко CV.
Заявките се изпращат на: infoartstudies@gmail.com. Докладът трябва да бъде представен в рамките на 15 минути.

В зависимост от епидемичната обстановка начинът на провеждане на конференцията ще бъде уточнен допълнително – присъствено в Института за изследване на изкуствата – БАН, София, ул. Кракра 21, или онлайн.
Предвижда се публикуването на сборник с докладите от конференцията в дигитален формат, достъпен от сайта на Института за изследване на изкуствата – БАН.
 
Срокове:
20 април 2021 г. – краен срок за подаване на резюмета и автобиографии;
30 април  2021 г. – информиране на участниците за резултата от подадените заявки;
3 – 4 юни 2021 г. – провеждане на конференцията