21 май 2021

Лекция на проф. д-р Горица Найденова на 28 май 2021 г.

 
 
 

ПРОЕКТ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В АРХИВИТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА: ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ИЗКУСТВАТА В БЪЛГАРИЯ
СЕМИНАР ИЗКУСТВОЗНАНИЕ, АРХИВИ И ИНТЕРНЕТ. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА – БАН
 
Ви канят на лекцията на проф. д-р Горица Найденова
 
ФУНКЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ В ЕТНОМУЗИКОЛОГИЯТА,
НАУЧНИТЕ ТРАДИЦИИ В ИИИзк
И БЪДЕЩАТА БАЗА ДАННИ НА МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИЯ АРХИВ

 
Лекцията ще се проведе на 28 май 2021, петък, 11:00 часа онлайн на адрес:
https://meet.nasledstvo.bg/ArtStudies-Archives-and-Internet