23 юни 2021

Учени от ИИИзк-БАН ще вземат участие в Годишната научна конференция на ЦВП „Наследство БГ“

     На 28-ми и 29-ти юни 2021 г. ще се проведе първата Годишна научна конференция на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. В нея ще вземат участие различни екипи от едноименния консорциум с двадесет и девет доклада в десет тематични модула. От ИИИзк-БАН ще участват чл.-кор. проф. д.изк Иванка Гергова, проф. д-р Емануел Мутафов, проф. д-р Горица Найденова, доц. д-р Иван Ванев и гл. ас. д-р Димитрина Попова. Те ще представят резултати от проучванията си, извършени в рамките на проектите „Молитвени пътувания на българите през XVIII-XIX в.“ и „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: Интерактивна карта на изкуствата в България“, реализиращи с финансирането на проекта BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
     Конференцията започва на 28.06.2021 г. от 09.30 часа в Конферентната зала на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Северно крило, етаж 2).
     
     Вторият ден на конференцията започва в 09.30 часа в Зала 1 на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

     С работната програма на конференцията можете да се запознаете на:  https://www.nasledstvo.bg/%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b2%d0%bf-%d0%bd%d0%b0%d1%81/