25 юни 2021

СКРЪБНА ВЕСТ

След боледуване ни напусна изкуствоведът проф. д. изк. Елена Василева Попова (03.06.1956 – 25.06.2021).
Професор Елена Попова работи в Института за изкуствознание при БАН, днес Институт за изследване на изкуствата, от 1991 г. От 2004 г. е преподавател в катедра Църковни изкуства на Православния богословски факултет на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Чете лекционни курсове по иконография и история на изкуството в Православния богословски факулте и Факултета за изобразително изкуство на Великотърновския университет, където е заемала ръководни длъжности; била е главен редактор е на списание Слово и образ, издание на Православния богословски факултет. Участвала е в организирането на поредица от научни форуми. Автор е на няколко монографии и десетки студии и статии. Била е стипендиант на американската фондация Пол Гети.
Поклон пред паметта ѝ!