17 юни 2021

„Българско музикознание“ с извънредно издание: книга за делото на Иван Качулев с архивни теренни записи

Kachulev_koriza_page-0002-2 Излезе от печат книгата „Иван Качулев, музикалните инструменти и звуковата среда. Теренни материали и научно дело“ от проф. д-р Горица Найденова. Извънредното издание на списание „Българско музикознание“ при ИИИзк разкрива теренната основа и разгръщането на двете най-ярки тематични линии в публикациите на Иван Качулев – проучванията върху традиционните музикални инструменти и изследванията на различни феномени от ежедневната и от обредната звукова среда на селото и града.
Книгата е придружена от компактдиск със 130 специално подбрани звукови илюстрации от теренните звукозаписи на Иван Качулев, съхранявани в Музикалнофолклорния архив на ИИИзк. Той е осъществен от Горица Найденова (автор на селекцията и описване на записи от грамофонни плочи), д-р Мария Кумичин, Бистра Михайлова (дигитализация, обработка и описване на записи от магнетофонни ленти), Александър Нушев (реставрация, дигитализация и звукова обработка на теренни грамофонни плочи и постпродукция на записите в диска).

 

Kachulev_koriza_page-0001-2