25 яну 2022

Сборник от Седмата младежка научна конференция „Изкуство и контекст“ 2021

 

ИК корица
Сборникът от Седмата младежка научна конференция „Изкуство и контекст“ (2021 г.) излезе от печат.

В изданието са публикувани текстове на докладите на докторанти от Института за изследване на изкуствата, както и на докторанти и млади учени от университети в страната. Конференцията, която Институтът за изследване на изкуства организира периодично, беше проведена през юни 2021 г.

Организаторите на конференцията изказват благодарност на ръководството на Института за изследване на изкуствата за финансовата подкрепа за отпечатването на сборника.

Виж го тук.