13 яну 2022

Излезе от печат сборникът Personalia – Старо изкуство (Изкуствоведски четения 2021)

Cover
Излезе от печат сборникът Personalia – старо изкуство (Изкуствоведски четения 2021).

Томът представя материали от ежегодната научна конференция, организирана от Института за изследване на изкуствата. Автори на статиите в изданието са изследователи от България, Гърция, Русия, Латвия, Турция.

Съставители и научни редактори на сборника са проф. Емануел Мутафов и доц. Маргарита Куюмджиева.