8 мар 2022

Декларация на Union Académique Internationale относно войната в Украйна

Институтите на Българската академия на науките от направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ членуват в Union Académique Internationale (UAI) и участват в проекти на организацията. Затова публикуваме декларацията на UAI от 05.03.2022 г., която ръководството на ИИИзк-БАН безрезервно подкрепя, относно войната срещу Украйна. Съдържанието на декларацията в български превод е следното:

Декларация на Международния съюз на академиите
(Union Académique Internationale – UAI)

 
Международният съюз на академиите (UAI) е основан през 1919 г., след ужасите на Първата световна война, за да подкрепя и разгръща мирното международно сътрудничество между учените и изследователите, и да подпомага напредъка в изучаването на хуманитарните и социалните науки.
Като се има предвид историята на UAI, Съюзът трябва твърдо и решително да осъди агресията на Русия срещу Украйна. Разпалено от Кремълските лидери и белоруските им съюзници, това брутално нахлуване в съседна страна, с която те имат дълга обща история, поставя международните организации като UAI, чиито членове са и от нападната държава Украйна, и от агресора Русия, пред труден и болезнен избор.
Освен загрижеността за настоящата и бъдещата съдба на украинското население като цяло, впримчено в конфликт, за който то не носи никаква или почти никаква отговорност, UAI е разтревожен съвсем конкретно за перспективите пред хилядите украински учени, както и за многобройните им руски колеги (включително студентите и докторантите), проявили мъжеството да осъдят войнствената риторика на страната си, започнала позорен конфликт. Предвид нарастващото равнище на репресиите, принуждаващи противниците на правителството да емигрират, както и растящия брой украинци, заставени да бягат от войната и насилието на руската армия, UAI призовава членуващите в него институции да разработят програми, които да позволят на всички засегнати учени, откъдето и да са те, да продължат прекъснатата си работа и да започнат нови проекти.
В духа на това братско сътрудничество UAI присъединява своя глас към университетите и изследователските структури по света с надеждата да се прекратят бойните действия, които, в противовес на правото на свобода на народите, водят до избиване на мирни граждани, разрушаване на икономическата и културната структура на цяла страна и до миграция на нейното население. На заседанието на Общото събрание на ООН от 02.03.2022 г. преобладаващото мнозинство държави осъдиха отвратителната руска военна агресия и UAI се надява тази велика нация да ги чуе и разбере.
Изразявайки тази своя воля, UAI заявява и силното си желание за продължаване на здравите връзки и мащабното сътрудничество между институциите по света, включително и в държавите агресори, за да се избегне разширяването на интелектуалната изолация и появата на културни бариери между учените. В контекста на международното право академичните принципи за мир, свобода, социална справедливост, демокрация и солидарност между всички трябва да продължат да заемат централно място и все така да свързват хората не само днес, но преди всичко утре.