11 апр 2022

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2021

Елица Гоцева. Антигероите на новото време – дилемата на дигиталната сериална драма
Александър Донев. Трансформации на филмовото в епохата на аудио-визуалния „потоп“
Анджела Гоцис. Експериментално кино в интернет пространството: кураторски платформи, видеоканали и авторски инициативи
Лъчезар Велинов. Хипотези за българското анимационно кино като средство за изграждане и развитие на публиките
Йосиф Аструков. Екранът на разделените индивиди
Петя Александрова. Преподаване на история на киното чрез YouTube
Гергана Дончева. Кинофестивалите през 2020 и 2021 г.: трансформация на формáта?
Мая Димитрова. Картографиране на филмовата неопитоменост. Независимо, аматьорско и алтернативно кино в България след 1989 година
Гергана Дончева. Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско кино (Към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса Свой/Чужд)
Иво Драганов. Българското посттоталитарно документално кино. Похвати, тенденции, автори, филми, анализи
Петя Александрова. Целулоид, целулоза и облаци. Трансмедийни предизвикателства през кинокритиката в България (1989-2021)
Наталия Христова. Погледът към българските 1960-те –(от)вътре и (от)вън

 

Заглавие: ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2021
Категория: Проблеми на изкуството
Свали: content_summaries_authors_4_2021