29 апр 2022

Покана за публикация в списание ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО / ART STUDIES QUARTERLY, 2022, № 3

Редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството/ Art Studies Quarterly кани утвърдени и млади учени да изпратят своите предложения за студии, статии и рецензии, които да бъдат публикувани в брой 3 на изданието, предвиден да излезе от печат до 15 октомври 2022 г.
Тематично броят е посветен на развитието на театъра в периоди на големи обществени, политически и морални кризи и е със заглавие „Театърът във време на глобални кризи“. Намерението е предложените текстове да изследват реакциите на театъра към обществените катаклизми, промените в естетическите стратегии и в театралния език, предизвикани от тях, както и трансформациите в отношението между сцената и публиката.

Предложенията е необходимо да бъдат изпратени до 31 май 2022.

Те трябва да съдържат кратко резюме на студията, статията  или рецензията в обем до 1000 знака и кратка автобиографична справка за автора до 500 знака.
Завършените студии трябва да бъдат в обем до 45 000 знака, статиите – до 18 000 знака и рецензиите – между 8 000 и 12 000 знака и да бъдат получени в редакцията или от водещия редактор до 21 юли 2022.

Благодарим за сътрудничеството!
Проф. д. н. Камелия Николова, съставител и водещ редактор на броя
 
„Проблеми на изкуството“ е издание на Института за изследване на изкуствата. То се реферира в European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).
Списанието е в процес на кандидатстване за рефериране в Web of Science.
Всички подадени статии ще бъдат обект на двойно анонимно рецензиране. Изискванията към ръкописите можете да видите тук:

За контакти:  probleminaizkustvoto@gmail.com