20 май 2022

Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова с участие във форума „Оценка на социалните и хуманитарни науки в Европа“

1 Evaluation Europe 1Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от Института за изследване на изкуствата – БАН беше поканена като представител на българската научна общност в областта на хуманитарните науки за участие в международeн форум Evaluation of Social Sciences and Humanities in Europe („Оценка на социалните и хуманитарни науки в Европа“). Събитието се проведе на 16 и 17 май 2022 в рамките на Френското Председателство на Съвета на Европейския съюз в Париж, Франция. Проф. Спасова представи доклад на тема Does Mother Tongue vs. Multilingualism in SSH Scientific Research and Evaluation? The Bulgarian (Cyrillic) Case („В опозиция ли е националният език с мултилингвизма в научните изследвания и оценка в областта на социалните и хуманитарни науки? Българският случай с кирилицата“).
В дискусиите взеха участие както учени от дванадесет различни страни на Европейския съюз, така и представители на редица Европейски институции и организации като Европейската комисия (Научни изследвания и иновации); Научния комитет на програма за Европейско коопериране в науката и технологиите (COST); Европейският алианс за социални и хуманитарни науки (EASSH); Пан-европейската дигитална изследователска инфраструктура за изкуства и хуманитарни науки (DARIAH-EU); Academia Europaea; Европейска мрежа за оценка на научните изследвания в социалните и хуманитарни науки (ENRESSH); Института за академични изследвания (IEA), Париж;  Висш съвет за оценка на научните изследвания и висшето образование (HCÉRES), Франция; Министерство на културата на Франция и др.
Повече за събитието можете да научите тук: Colloquium: Evaluation of Social Sciences and Humanities in Europe – PFUE 2022 | Hcéres (hceres.fr).