13 юни 2022

Докторантски семинар на сектор Изобразителни изкуства: Тереза Бачева „Римските папи в стенописните програми на поствизантийските църкви по българските земи, XV–XVIII век“

Силвестър и Петър Александрийски
На 16 юни, четвъртък, от 11.00 ч. в Института за изследване на изкуствата на ул. Кракра, 21 (заседателна зала, 1 етаж) в рамките на докторантския семинар на сектор Изобразителни изкуства на Института за изследване на изкуствата Тереза Бачева ще представи темата „Римските папи в стенописните програми на поствизантийските църкви по българските земи, XV–XVIII век".

Епископите на Рим и техните изображения в православните църкви е дисертационният труд на Т. Бачева, над който тя работи в момента, научен ръководител проф. д-р Емануел Мутафов.