7 окт 2022

Покана за публикация в списание ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО / ART STUDIES QUARTERLY, № 1 за 2023 година

Редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството/ Art Studies Quarterly се обръща към потенциални автори да представят своите предложения за студии, статии и рецензии, които да бъдат публикувани в брой 1 на изданието за 2023 г., предвиден за отпечатване през месец март.

Броят на списанието ще бъде посветен на стогодишнината от създаването на Националния църковен историко-археологически музей. Поканата е насочена към български и чуждестранни изследователи на църковното изкуство по българските земи и на Балканите в периода XIV-XIX в. Приоритет ще бъде даден на оригинални текстове, които представят нови данни за развитието на иконописта на Балканите, предлагат съвременни интерпретации или проучват въпроси, свързани с опазването, техниката и технологията на иконописните произведения. Бихме разгледали като възможни за публикуване и изследвания, посветени на други тематични области и аспекти в проблематиката на българското средновековно и възрожденско изкуство.

Очакваме с интерес вашите текстове до 31 октомври 2022 г. Авторите са поканени да предложат своите абстракти (до 1000 знака) и кратка биографична справка (до 500 знака). Завършените статии и студии, форматирани според указанията за автори на списанието http://artstudies.bg/?page_id=8356, следва да бъдат изпратени до 20 декември 2022 г. Всички статии подлежат на процедура по двойно анонимно рецензиране.
 
Моля, изпращайте заявките си на имейл адреса на списанието probleminaizkustvoto@gmail.com и до редактора на броя ivangel@abv.bg.
 
Благодарим за сътрудничеството,
доц. д-р Иван Ванев