30 ное 2022

Институтът за изследване на изкуствата на БАН е с ново ръководство

След изтичане на мандата на предишното ръководство на Института за изследване на изкуствата, на свое заседание, Управителният съвет на Българската академия на науките избра проф. Йоана Спасова-Дикова за директор с 4-годишен мандат, считано от 9 ноември 2022 г.
 
Spassova snimka site

Д-р Йоана Спасова-Дикова е театровед в Института за изследване на изкуствата, Българска академия на науките. Защитава докторска дисертация в Санкт-Петербургския държавен институт за театър, музика и кинематография (1992), а по-късно специализира в Оксфорд, Великобритания, и в Холандския институт за академични изследвания. Става доцент през 2006 г., а професор – от 2017 г. От 2008 до 2013 г. е научен секретар на Института за изследване на изкуствата. От 2013 до 2017 г. заема длъжността научен секретар на БАН – научни направления „Културноисторическо наследство и национална идентичност“ и „Човек и общество“, а от 2017 до 2021 г. е научен секретар на БАН – направление „Културноисторическо наследство и национална идентичност“.
Научните ѝ интереси са в областта на историята и теорията на перформативните изкуства, актьорското изкуство, европейския мозернизъм, постмодернизма, изкуствата в дигиталната епоха.
Публикациите ѝ включват книгите  „За две актьорски съзвездия“ (2004); „Българският театър между двете световни войни през ХХ век“. Том 4 (в съавторство, 2011), „Мелпомена зад желязната завеса“. Част I. Народен театър: Канони и съпротиви“ (2015), (последните две са отличени за най-добър критически текст с наградата „Икар“ на Съюза на българските артисти), „Българският ХХ век в изкуствата и културата" (в съавторство, 2019), „Актьорът и паметта" (в съавторство, 2020). Тя преподава в различни български университети. В продължение на две години е гост-професор в Театралния институт в Амстердамския университет. Нейните изследователски интереси са насочени към културните практики не само в България и Европа, но и в Америка и в Азия.
Автор е на множество изследвания и статии за български, европейски и световни перформативни изкуства и култура, в специализирани енциклопедии и периодични издания у нас и в чужбина. Тя е ръководител и координатор на национални и международни научни проекти.

На 25 ноември Научният съвет на Института избра за заместник-директори доц. д-р Андроника Мартонова от сектор „Екранни изкуства" и доц. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор „Изобразителни изкуства".

AMartonova
Доц. д-р Андроника Мартонова е киновед, специалист по азиатското кино. Защитава докторска дисертация през 2007 в Сектор „Екранни изкуства“ (ръководител – проф.д.н. Александър Янакиев). Автор на множество публикации, свързани с развитието на филмовата култура в Азия. Основен фокус в работата ѝ е проучването на киното в България през призмата на междукултурната комуникация с Изтока. Монографии: „Йероглифът на киното” (2007); „Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото български кино“ (2021). Участник в екипите на представителни научни проекти. Осъществила е тренингова мобилност в Страсбург, Прага, Белград, Пекин. Гост-лектор в НАТФИЗ, СУ и НБУ. През 2014 и 2022 г. води майсторски класове по азиатско и българско кино в Казахстан. Ръководител на дипломанти и докторанти в България и  чужбина. През годините е била председател на Атестационната комисия, член на НС и председател на библиотечния съвет към ИИИзк; член на Експертна комисия за проекти на Млади учени и докторанти на БАН; Ръководител на Сектор „Екранни изкуства“ (от 2015).
Отличия: Съюз на учените (2007), Награда на СБФД за книга в категория „Теория и история на киното“ (2008), приз „Проф. Марин Дринов“ на БАН за млади учени (2008);  Special merit award на център „Ikuo Hirayama“ (Япония, 2011), Почетна грамота за основен принос от „Институт Конфуций“ – ВТУ (2022).  Номинации от СБФД за оперативна критика и национална награда „Васил Гендов“ .

kuyumdzhieva_snimka_profil_IIIzk

Доц. д-р Маргарита Куюмджиева е изкуствовед, специалист в областта на историята и теорията на християнското изкуство. Научните ѝ интереси са свързани главно с православното изкуство по българските земи и на Балканите, старозаветните теми в християнското изкуство, иконографията на Св. Троица, с връзките между българските земи, Влашко и Молдавия през късното средновековие, както и с художествените центрове на Балканите и зографските сдружения в предмодерната епоха.
Специализирала е през 2004 г. във Warburg Institute в Лондон. Автор е на монографията „Ликът на Бога. Изображенията на Св. Троица в православното изкуство”, издание на ИИИзк, С., 2020, призната за най-значимо научно постижение на Института за изследване на изкуствата за 2020 г., както и на редица статии и студии в специализирани академични издания. Съставител на сборници, съорганизатор и участник на международни конференции. Член на научния екип в проекти с външно финансиране и ръководител на колективен проект в рамките на двустранното сътрудничество между БАН и Румънската академия (2010-2012). Член на редколегията на списание „Проблеми на изкуството” в периода 2005-2007 г. и от март 2022 г. до днес. Член на Научния съвет към Институт за изследване на изкуствата (2019-2022) Изпълняващ длъжността ръководител на сектор „Изобразителни изкуства” (декември 2018 – март 2021); ръководител на изследователска група “Средновековно и възрожденско изкуство” в периода март 2016 – март 2021 г. и от март 2022 г. до сега.

Венкова, С. 2021

За научен секретар е избрана доц. д-р Стефка Венкова – музиколог в сектор „Музика”, ръководител на ИГ „Музикална съвременност“. Автор е на две монографии: „Музиката на Католическата църква от източен обред в България“ (2010) и „Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката“ (2016), и на над 60 студии и статии по въпроси на българската църковна музика на ХХ век, свързани с източноправославната и източнокатолическата традиция, взаимодействията Изток – Запад, църковните композитори, музикалните архиви и музикалните институции, публикувани у нас и в чужбина. Носител е на наградите: Книга на годината (2017, 2011) на Съюза на композиторите в България и на Номинация – грамота и Награда – грамота за високи научни постижения на Съюза на учените в България (2017, 2011).
Стефка Венкова е секретар е на секция „Музиколози“ към Съюза на българските композитори. Член е на International Musicological Society, Съюза на учените в България и на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България. Хоров диригент е към Католическата епархия „Св. Йоан XХIII“ в София.