9 дек 2022

Докторантски семинар на Ева-Мария Иванова, сектор „Изобразителни изкуства“

Картинка-ЛикаЯнко-Карол-Рама1В рамките на докторантския семинар на сектор „Изобразителни изкуства“ към Институт за изследване на изкуствата, воден от чл.-кор. проф. Иванка Гергова, д. н., ще бъде представена темата „Художествен и жизнен опит у Карол Рама (1918-2015) и Лика Янко (1928-2001) – два случая на художнички от ХХ век в Европа“ – дисертационен проект на Ева-Мария Иванова с научен ръководител проф. д-р Ирина Генова.

Изследването е посветено на творчеството на две художнички, които живеят и творят в една и съща епоха, но в различни културно-исторически условия. Въпреки различията в произведенията на двете художнички, между тях може да бъдат установени паралели и възможности за съпоставително тълкуване.

Представянето ще се проведе на 14-ти декември, сряда, от 11:00 ч. в Институт за изследване на изкуствата на ул. „Кракра“ 21, в заседателната зала на първи етаж.