24 дек 2015

Българско музикознание 1/2007

4beb245ae5a3a8ed911ae5f07bd3695d

Редакционна колегия
Горица Найденова (зам.-гл. редактор), Дона А. Бюканън (САЩ), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), Иванка Влаева (секретар), Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханик (Германия), Лозанка Пейчева, Любомир Кавалджиев, Марияна Булева, Розалия Бикс, Розмари Стателова, Румяна Каракостова (зам.-гл. редактор), Светлана Захариева, Светлана Нейчева (Холандия),Стефан Хърков, Тимоти Райс (САЩ)

Съставител и редактор: Клер Леви
Уредник и предпечат: Маргарита Керпичиян
Превод на английски език: Анжела Родел
Дизайн на кориците: Екатерина Такова

 

 

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Свали

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823Х
Брой: 1
Година: 2007
Категория: Българско музикознание