30 яну 2023

Излезе от печат сборникът от научната конференция „Изкуствоведски четения“ за 2022 година, модул „Старо изкуство“

Cover
Излезе от печат сборникът Изкуствоведски четения. I.2022. Изкуство и общество. Изданието включва статии на учени в областта на изкуствознанието.

Изследванията се простират в широк времеви диапазон от Античността до периода на Българското възраждане, засягат различни теми – бронзови предмети, скулптура, иконографски програми на поствизантийски църкви от България, зографи и т.н. 

Автори на статиите са учени от Института за изследване на изкуствата, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, Националната художествена академия, Нов български университет, академични институции от Гърция, Унгария, Румъния, Полша, Русия.

Линк към сборника