30 яну 2023

Втори том на сборника „Изкуствоведски четения“, модул „Ново изкуство“ излезе от печат

Cover_Front (1)Втори том на сборника „Изкуствоведски четения“, модул „Ново изкуство“, с тема „Изкуство и общество“, излезе от печат. Изданието събира последните проучвания на учените, свързани със социални, политически и идеологически феномени, които рефлектират в изкуството. Тематичните раздели обхващат направленията: изобразителни изкуства, театър, екранни изкуства и музика.

Събрани са текстове на 48 изследователи от различни научни институции у нас – институти на Българска академия на науките; Нов български университет; НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“; АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив; СУ „Св. Климент Охридски“; ЮЗУ „Неофит Рилски“ и чуждестранни учени от Полша, Словакия, Гърция, Чехия, САЩ, Япония, Румъния и Украйна. В тях те разглеждат както връзките между художествения образ и реципиента, между поръчката и реализацията на произведението, така и взаимовлиянията на социалното и естетическото.

Линк към сборника