8 мар 2023

Проведе се пресконференция за целите и задачите на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, в която Инстититутът за изследване на изкуствата – БАН е партньорска организация

Balgaristika snimkaИзпълнителният съвет на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, в която Институтът за изследване на изкуствата е партньор представи целите и задачите, които тя си поставя. Това стана по време на пресконференция, която се проведе на 6 март 2023 г., в пресклуба на БТА. В нея участваха членовете на Изпълнителния съвет, както и директори на институти, сред които и проф. Йоана Спасова-Дикова, директор на Института за изследване на изкуствата на БАН.
Като основни приоритети учените очертаха развитието и популяризирането на българистиката като привлекателна научноизследователска област за чуждестранни студенти, докторанти, млади и утвърдени учени; преодоляване на негативните нагласи и изграждане на положителен образ на страната ни чрез засилване на интереса към тази научноизследователска област; подпомагане на държавните институции за засилване на международния престиж и разпознаваемост на българистиката в чужбина.
В рамките на Програмата ще бъдат разработени безплатни дигитални образователни и изследователски ресурси за дистанционно обучение на студенти и докторанти по български език, литература, култура и изкуства. Ще се финансират специализации до шест месеца на чуждестранни млади учени и докторанти българисти, както и ще се подпомагат чуждестранни изследователи при издаването на първата им монография, посветена на българистична проблематика. По програмата ще бъде осигурен престой до три месеца в България на утвърдени чужди изследователи в тази област, които ще преподават и ще разработват съвместни научни проекти с българските си колеги.
Координатор по Програмата е Българската академия на науките в лицето на доц. д-р Елка Трайкова, национален координатор и научен секретар на БАН направление „Културно–историческо наследство и национална идентичност“, а партньори са водещите центрове в изследването на българистичната проблематика – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Митодий“, Югозопаден университет „Неофит Рилски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и институтите на БАН от направление „Културно–историческо наследство и национална идентичност“. Институтът за изследване на изкуствата е един от представителите на това направление. Основна задача на учените от Института е включването на дигитални обекти и научни анализи в предвижданата виртуална интерактивна платформа, които са фокусирани върху различни топоси на паметта, свързани с българското културно наследство и изкуства, представени във виртуални дигитални пространства от различни епохи.
Договорът за изпълнение на Програмата между БАН и Министерството на образованието и науката е подписан на 14 септември 2022 г. и ще се реализира  в рамките на три години, а бюджетът ѝ е общо 4 млн. лева.