21 фев 2023

КОНКУРСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ

Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ предлага следните възможности за специализация в областта на българистиката, в които чужди учени може да се включат, като участват в следните конкурси:

1. Конкурс за специализации на млади чуждестранни българисти
2. Конкурс за подпомагане на млади изследователи при издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика
3. Конкурс за краткосрочно гостуване на чуждестранен българист – утвърден учен
4. Покана за гост българист – утвърден учен

Документите, които желаещите трябва да попълнят, за да вземат участие в тези конкурси, както и условията за участие в тях, са достъпни от линковете по-горе.