27 мар 2023

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 1/2023

muzikoznanie3-2020
Редакционна колегия
Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), проф. д.изк. Кристина Япова (ИИИзк – БАН), проф. д.изк. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН), проф. д.н. Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), проф. д.изк.Розмари Стателова (ИИИзк – БАН), проф. д-р Румяна Каракостова (ИИИзк – БАН)

Международен редакционен съвет:
Проф. д-р Дона А. Бюканън (Университет на Илинойс, САЩ), отец проф, д-р Иван Муди (Нов университет, Лисабон, Португалия/Великобритания), проф. д-р Иванка Стоянова (Университет 8, Париж, Франция), акад. Светлана Куюмджиева, БАН, проф. д-р Тимоти Райс (Калифорнийски университет, Лос Анжелис, САЩ), проф. д-р Урсула Хеметек (Университет за музика и изпълнителски изкуства, Виена, Австрия)

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21, тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2023
Категория: Българско музикознание
Свали: Bulgarian Musicology-2023_1_Content_and_Abstracts
Препратка: Българско музикознание