30 мар 2023

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2023

Маргарита Куюмджиева. Още за зографите по българските земи през Късното средновековие по повод непубликувано кръжило от НЦИАМ
Мария Колушева. Рипидите от иконостаса на църквата „Св. Димитър“ в Арбанаси и техният автор
Цвета Кунева. Иконостасният фриз от църквата „Св. Петка“ в Своге и неговият контекст
Майя Захариева. Иконата Арх. Михаил взима душата на грешника от Националния църковен историко-археологически музей, съборената софийска църква „Св. Архангел Михаил“ и поп Никола от Тетевен
Александър Куюмджиев. Две икони на зографа Атанас Минчов от Батошево в НЦИАМ
Дарина Бойкина. Кутия за кръст от Националния църковен историко-археологически музей: принос към проучването на тревненската иконопис и църковната история на севлиевския край
Любен Домозетски. Христологичните сцени в средновековните стенописи на църквата „Св. Архангел Михаил“ в град Рила – нови наблюдения и уточнения
Иван Ванев, Наталия Неделчева. Първата реставрация на иконата на Св. Богородица Теоскепасти от Созопол
Цвета Кунева. Молитвени пътувания на българите през XVIII–XIX век и изкуство
Яков Джорджевич. Златарството в Югоизточна Европа: литургични предмети и изграждането на културна, технологична и иконографска мрежа в ранното Ново време
Ваня Сапунджиева. Културно наследство – състояние и перспективи. Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнината от рождението на проф. Любен Прашков
 

Заглавие: ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2023
Категория: Проблеми на изкуството
Свали: Art_Studies_Quarterly_1_2023