9 апр 2023

Изкуствоведски четения 2023 – “Метаморфози”

За поредна година Институтът за изследване на изкуствата на БАН организира своите традиционни “Изкуствоведски четения” – международна научна конференция с два модула – „Старо изкуство“ (20-22 април 2023 г.)  и „Ново изкуство“ (27-29 април 2023 г), в залите на Института на ул. Кракра 21. Тази година за първи път след пандемията те ще се проведат присъствено.

Събитието е част от честванията на 75-годишнината на Института за изследване на изкуствата на БАН.

Изследванията на учените – хуманитаристи са обединени под темата „Метаморфози“, с която организаторите поставят акцент върху идеята за изкуството като непрестанен процес на промяна, при който трансформациите на художествената форма, нейното съдържание и функция винаги са свързани с определени фактори на влияние. Надяваме се тя да породи дискусия именно върху различните механизми, които движат трансформациите на художествения образ. Названието на конференцията неизбежно съдържа алюзии с „Метаморфозите“ на Овидий, които в известна степен повлияват и избора на възможните подтеми, представени, разбира се, в един значително по-широк интерпретативен контекст.
Изкуствоведски-четения-2023_програма_модул-Старо-изкуство-1_pages-to-jpg-0001

Модул „Старо изкуство“ обхваща изследванията на античното, средновековното и предмодерното изкуство, като в тази част на конференцията във връзка с темата „Метаморфози“ ще бъдат обсъждани проблеми като интегрирането на наративи или отделни елементи от една култура в изкуството на друга епоха; алегории, персонификации, езически богове и митични създания в християнското изкуство; трансформациите във функцията, формата или посвещението на един и същ сакрален обект през вековете; преизползването на детайли, включени в нов контекст, който се отличава от първоначалния във функционално и естетическо отношение. 

С програмата на модул “Старо изкуство” можете да се запознаете ТУК.

Novo-izkustvo-1_pages-to-jpg-0001
В модул „Ново изкуство“, който е посветен на изследванията на модерното, постмодерното и най-новото изкуство, темата „Метаморфози“ ще бъде разгледана в различни посоки, като форма в развитие; динамиката на сътворяване и пресътворяване; творческите места като пространства за метаморфози и лаборатории за изкуство: ателие, театрална работилница, музикално студио и снимачна площадка; изкуството „преди“ и „след“ – как интенцията на автора се променя в акта на творчество и какво се случва с творбата след промените; изкуство, технологии, медии – кой кого и как променя, и трансформира; продукция и репродукция, конструкция и реконструкция.
С програмата на модул “Ново изкуство” можете да се запознаете ТУК.

Конференцията се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06-МНФ/34/16.12.2022.