28 апр 2023

Нова книга на Петър Денчев

Употреба и функция на пространството в театралния спектакъл (от 1968 година до наши дни). ЖАНЕТ 45, С.- 2023, . 380, ISBN 9786191868117
 
Книгата на д-р Петър Денчев доразвива неговия дисертационен труд със същото заглавие, защитен в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. Обект на текста е един неразглеждан досега като цялостно изследване проблем –  пространството в театралния спектакъл в българската сценична практика в нейната нова и най-нова история.  Добре организираната структура превръща работата в увлекателно четива и допринася за ясното извеждане на основните проблеми и представянето на изследваните явления