23 май 2023

Отличие за най-млад учен в БАН за докторант от ИИИзк

Калина Томова, редовна докторантка към сектор „Музика“ с научен ръководител доц. д-р Явор Генов, получи награда за най-млади учени в БАН „Иван Евстратиев Гешов” за 2022 г.
Председателят на ОС чл.- кор. Евелина Славчева и кметът на София Йорданка Фандъкова връчиха отличието на тържествено събрание по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, 24 май, в зала „Проф. Марин Дринов” на БАН.
https://www.bas.bg/?p=44390